Jag har arbetat med kommunikation och ledarskap i olika sammanhang under hela mitt yrkesverksamma liv. Min övertygelse är att kommunikation är grunden för alla relationer, både i och utanför yrkeslivet. Det är en av anledningarna till att jag startade Willfox Communication AB. Ett företag som arbetar med att utveckla individer och grupper genom kommunikation och ledarskaputveckling. Vi genomför föreläsningar och seminarier, samt olika Maria Willfoxformer av utbildningar inom kommunikation, ledarskap och försäljning. Vi skräddarsyr anpassade lösningar för såväl stora och små organisationer i näringslivet, samt kommunala verksamheter och andra organisationer där kommunikation är A och O.

Maria Willfox
VD och grundare Willfox Communication AB

Be yourself, everybody
else is already takenOscar Wilde