Individ- och teamutveckling

... ingen långvarig relation kan uppnås utan goda relationer med andra, att man för att lyckas måste sätta ihop ett framgångsrikt team som samarbetar välAnthony Robbins

Ledarskapsutveckling

Vi hjälper ledare att bli bättre ledare. Vi jobbar med allt från mentorskap för den enskilde ledaren som kan behöva ett bollplank eller stöd i sitt ledarskap till ledarskapsutbildningar skrädarsydda efter dina önskemål.

En person som inte får information kan inte ta ansvar. En person som får information kan inte låta bli att ta ansvarJan Carlzon

Teambuilding

Behöver din organisation få ihop teamet? Har ni anställt ny personal som snabbt behöver komma in i teamet? Vi förflyttar arbetslaget till en miljö där vi kan vara kreativa och våga ta ut svängarna tillsammans. Det som Willlfox Communication AB vill jobba för är att få fram den bästa potentialen hos varje medarbetare.

Never look down on anybody unless you´re helping him upJesse Jackson

Mentorskap

Som ledare eller som företagare kan vi ibland behöva hjälp med att bolla olika frågeställning. Du har möjlighet att få en mentor som kan hjälpa dig att komma fram till rätt beslut eller komma framåt i en process.

Man kan inte leda någon över en bro utan att först ha byggt denOkänd

Konflikt- och krishantering

Att hantera konflikter och olika former av kriser är väldigt individuellt. Ibland hjälper det att lyssna och hämta kraft från de som har tagit sig ur en svår situation. Det här är två exempel på föreläsningar.

Att ta sig ur en kris. Vägen tillbaka efter en kris är olika för alla. Beroende på vad du har varit med om och hur dina försvarsmekanismer fungerar. Caroline berättar hur hon gick tillväga. Föreläsningen rekommenderas till dig som känner att du lätt fastnar i ett destruktivt mönster. Hur bryter man detta mönster, eller rättare sagt, hur gjorde Caroline?

Mental styrka och krishantering. En föreläsning som bygger på Carolines kontakt med andra drabbade och anhöriga. Hur kan man hjälpa varandra i svåra stunder? Vad hade hon själv önskat att hennes omgivning gjorde för henne? En föreläsning som man blir peppad av.

There are two primary choices in life: to accept conditions as they exist, or accept the responsibility for changing themDenis Waitley

Samtalsterapi

De flesta kommer någon eller några gånger i livet till en punkt där man känner att man inte riktigt vet var man ska. Man söker förändring, men vet inte riktigt vad. Vid dessa tillfällen kan det vara förlösande med en samtalspartner som ställer frågor, lyssnar och ger dig nycklar. Ge dig själv tid att utvecklas och växa som människa, ge dig tid att finna dina mål, drivkrafter och din mening. Samtalen utgår från dig själv och din livssituation och kan beröra ämnen som relationer, självförverkligande, självkänsla, värderingar, stress, prestation, målsättningar och existentiella frågor.

"När jag första gången kom i kontakt med Maria, hade jag gått igenom en mycket svår livskris. Det hade blivit problem runt mina två pojkar. Ett av ens förälders värsta scenarier. Jag har en tidigare historia i drogproblematik, i det föddes tanken att ingen som inte har varit där kan hjälpa mig. Jag hade också mycket svårt att lita på någon. Men allt detta fick en vändning. Maria har en enorm förmåga och hon fick mig att känna tillit och hopp om en framtid. När jag lämnat henne känner jag mig alltid så full av liv. Jag har både gråtit och skrattat av lycka. Hon har gett mig så mycket livskraft tillbaka.Tack Maria”
Vänligen Michael

Vi glömmer att vägar skapas när man går, inte när man väntarRobin Sharma