Service- och säljutbildning

Vi bildar oss en uppfattning om ett varumärke på olika sätt. Men viktigast av allt är hur du blir bemött som kund. Det spelar ingen roll hur fina reklamfilmer du gör eller om du säljer världens bästa produkt om kunden blir dåligt bemött.
Hur vill du bli uppfattad av dina kunder? Stämmer det överens med vad ni sänder ut idag?

Nöjda kunder är lönsamma kunder. Tvärtom kan vara en katastrof. Kunder kan lämna dig på sekunden. Det här är ett exempel på en kund som slog näven i bordet för att han blev illa bemött av kundtjänst. Du känner säkert till fler exempel. Hur förberedd är din personal för att ta emot en missnöjd kund?

En företagare ringer in till sitt försäkringsbolag för att få hjälp i ett försäkringsärende. Han blir otroligt dåligt bemött . Han bestämmer sig på stående fot att flytta samtliga företagets försäkringar vilket innebär bilar, personalens pensionsförsäkringar med mera till en konkurrent.  Där blir han förstås VIP-kund och får samtidigt ner premien på sina försäkringar.

Målet med ett företag är inte att tjäna pengar. Målet är att tjäna kunden. Resultatet är pengar!Carl Sewell

Kom ihåg att det alltid är mer lönsamt att behålla en kund än att skaffa en ny. Hur säkerställer du att dina kunder stannar kvar? Och vad gör du för att skapa merförsäljning? Och inte minst hur uppfattar dina kunder ert företag? Om du vet det så vet du också hur du ska bemöta dem och hur du ska öka din försäljning. Vi jobbar med kundundersökningar där vi är ”din kund” och ger feedback på hur vi blir bemötta. En utmaning och kanske en obekväm sanning.