Jobbcoachning

Vi har fått i uppdrag av Arbetsförmedlingen att arbeta som personliga jobbcoacher för arbetssökande i Göteborg och Mölndals kommun. Uppdraget handlar framförallt om att identifiera eventuella hinder för att sedan övervinna dem.

Målet med coachningen är att de arbetssökande själva ska kunna göra en individuell plan tillsammans med en målbeskrivning. Vi ger de en ”verktygslåda” för att de själva ska kunna se möjligheter till arbete, utbildning och praktik.

Vi informerar också om läget på arbetsmarknaden inom olika branscher, idag och i morgon och initierar företagsbesök i syfte att skaffa praktikplats. Vi hjälper till att skriva och uppdatera CV och personliga brev.

Våra kunder får även träning inför anställningsintervjuer och tips om hur och var man kan nätverka, hur man startar eget och skriver en affärsplan.

Vårt mål är att du som arbetssökande ska känna att du får värdefulla kunskaper och insikter inför framtiden. Vi brinner för att få människor att nå sina mål.